Seinen

Ihoujin, Dungeon Ni Moguru

0
Chương 2 Tháng Mười 20, 2019
Chương 1 Tháng Mười 20, 2019

[Remake] Mojako

0
Chương 6 Tháng Mười 15, 2019
Chương 5 Tháng Mười 15, 2019

Metamorphosis (Mago)

0
Chương 1.1 Tháng Mười 15, 2019

Công Xưởng Phép Thuật

0
Chương 8 Tháng Mười 10, 2019
Chương 7 Tháng Mười 10, 2019

Monster No Goshujin-Sama

0
Chương 3 Tháng Mười 8, 2019
Chương 2 Tháng Mười 8, 2019

Goden Times

0
Chương 4 Tháng Mười 8, 2019
Chương 3 Tháng Mười 8, 2019

Kyou Mei Machi

0
Chương 2 Tháng Mười 8, 2019
Chương 1 Tháng Mười 8, 2019

Team Medical Dragon

0
Chương 2 Tháng Mười 8, 2019
Chương 1 Tháng Mười 8, 2019